KenOnzeWijk logo

KenOnzeWijk

Ken uw omgeving

Met de KenOnzeWijk applicatie kunt u gemakkelijk meer informatie opzoeken over uw stad of wijk. Door gebruik te maken van Open Data over meldingen van de openbare ruimte die zijn gedaan bij de gemeenten Eindhoven en Schiedam kunt u snel, gemakkelijk en gebruiksvriendelijk inzichtelijk maken wat er in uw wijk speelt.

Map

Aangesloten gemeenten

KenOnzeWijk maakt gebruik van Open Data. Bij Open Data wordt overheidsinformatie beschikbaar gesteld voor iedereen. De Gemeente Eindhoven stelt steeds meer Open Data beschikbaar en stimuleert het gebruik ervan. Ook de Gemeente Schiedam hecht grote waarde aan het stimuleren van informatie- en kennisdeling met haar inwoners en ondernemers.

Laatste updates

Gemeente Eindhoven:Ieder kwartaal
Gemeente Schiedam:31 december 2015